Podmienky poskytovania služby

Spoločnosť Jobrapido poskytuje svojim používateľom služby za nižšie uvedených podmienok. Využívaním služby používateľ tieto podmienky používania akceptuje spolu s upozornením o ochrane súkromia pri spracovaní osobných údajov, dostupných na nasledovnom prepojení sk.jobrapido.com/info/privacy-policy.

1. Kontakty

Ak potrebujete akékoľvek informácie o službe, obráťte sa na adresu:
Jobrapido Srl
Via Paleocapa, 7 – 20121 Milán (MI) – Taliansko
Daňové identifikační číslo a DPH: IT11876271005
Spoločnosť registrovaná u obchodnej komory v Miláne
Základné imanie spoločnosti: € 5 000 000 (I.V.)

2. Ako funguje Jobrapido?

Vyhľadávanie práce

Pracovné ponuky uverejnené na stránkach Jobrapido sú automatickým spôsobom preberané z iných webových stránok alebo pochádzajú od inzerentov stránok Jobrapido. Keď sú pracovné ponuky preberané z iných webových stránok, Jobrapido ich zaindexuje a uverejní jednoduchý výpis s uvedením odkazu na zobrazenie celej pracovnej ponuky uverejnenej na východzej stránke. Používateľ, ktorý chce pracovnú ponuku zobraziť, a to kliknutím na príslušný odkaz, opustí stránku Jobrapido, aby si začal prehliadať stránky tretích strán, za ktorých obsah Jobrapido nenesie žiadnu zodpovednosť.

Job Alert a pracovné ponuky prostredníctvom emailu

Poskytnutím svojej adresy emailovej schránky sa používateľ môže zaregistrovať na službu „Job Alert“ a dostávať prostredníctvom emailovej schránky oznamy o výskyte nových pracovných ponúk zodpovedajúcich parametrom vyhľadávania nastaveným počas registrácie alebo neskôr. Okrem oznamovania výskytu nových pracovných ponúk môže služba Job Alert predpokladať dostávanie priamych pracovných ponúk zodpovedajúcich nastaveným parametrom vyhľadávania a ich príslušnému obsahu.

Používateľ môže kedykoľvek zmeniť na stránkach svoje parametre vyhľadávania alebo požiadať o deaktiváciu služby. V súlade s podnikovými postupmi je účet možné deaktivovať aj v prípade dlhodobého nepoužívania. Používateľ sa samozrejme môže kedykoľvek znovu zaregistrovať.
Vloženie životopisu
Po zaregistrovaní Jobrapido umožní vložiť do svojich systémov životopis používateľa za účelom jeho jednoduchšieho nájdenia a aktualizácie. Po súhlase používateľa tiež umožní prístup k nemu zo strany tretích osôb, a to za rovnakým účelom zjednodušiť a podporiť organizáciu stretnutia medzi dopytom a pracovnou ponukou. Táto funkcia zatiaľ nie je aktivovaná. Táto činnosť patrí do oblasti činností výberu personálu a môžu ju preto vykonávať len pracovné agentúry. Keďže Jobrapido od začiatku svojej existencie dbá o práva svojich používateľov, opísanú funkciu rozšíri len po obdržaní výsledku schvaľovacieho procesu predloženého kompetentným orgánom.

V niektorých prípadoch môžu mať zákaznícke tretie strany Jobrapido (napríklad spoločnosti zaoberajúce sa vyhľadávaním a výberom personálu, tzv. head hunter, atď.) záujem nielen o prístup k životopisu používateľa, ale aj o poskytnutie prednostného kanála samotnému používateľovi za účelom registrácie na platforme a/alebo na služby týchto tretích strán tak, aby uľahčili odborné vyhľadávanie a posilnili možnosť, ktorú Jobrapido ponúka. Z tohto dôvodu bude používateľ v okamžiku registrácie na službu požiadaný o vyjadrenie špecifického súhlasu týkajúceho sa registrácie u týchto subjektov, ktoré budú musieť včas informovať používateľa o ponúkaných službách a príslušných podmienkach, a vyzvať ho o potvrdenie alebo odmietnutie príslušnej možnosti registrácie. Vydanie súhlasu pre Jobrapido týkajúceho sa tejto služby je slobodné a nepovinné. Neudelenie súhlasu nevyhlási vykonávanie služieb Jobrapido za neplatné, keďže neumožňuje výhradnú aktiváciu možnosti registrácie na stránkach a platformách tretích subjektov.

Zaregistrovaní používatelia budú upozornení prostredníctvom emailovej schránky o aktivácii služby vloženia životopisu a ostatných služieb, ktoré Jobrapido môže rozšíriť.

3. Obmedzenie zodpovednosti

Oznamy ponuky pracovných miest, získané prehľadávaním iných webových lokalít a prepojením na indexy, nie sú podrobené žiadnej predbežnej kontrole. U aktivít spojených s oznamovacou službou spoločnosťou Jobrapido vyhľadaných pracovných miest a oznamovaním pomocou emailu nevykonáva Jobrapido žiadnu konzultačnú činnosť smerujúcu k náboru pracovníkov pre firmy, ale obmedzuje sa iba na zber dát publikovaných inzerentmi a ich poskytovanie používateľom, informujúc ich o nových oznamoch v nimi definovaných kategóriách pracovných miest. Za obsah ponuky pracovného miesta nesie teda výlučnú zodpovednosť inzerent. Spoločnosť Jobrapido sa nezapája do komunikácie medzi používateľmi a inzerentmi a nevykonáva žiadnu kontrolu kvality, bezpečnosti či zákonnosti ponúk práce, ani neručí sa pravdivosť informácie, ktoré inzerent odosiela používateľovi.
Používateľ teda zbavuje spoločnosť akejkoľvek zodpovednosti, v rozsahu definovanom zákonom, v súvislosti s možnými škodami či nárokmi, vlastnými či tretích strán, pochádzajúcimi z oznamu zverejnenom na webovej lokalite spoločnosti, alebo oznamu používateľovi odoslanom pomocou emailu.
Spoločnosť Jobrapido nemôže teda niesť zodpovednosť za nefunkčnosť služby, ak je táto spôsobená tretími stranami, ktoré ju prevádzkujú.
V špecifickom prípade, napríklad ak je životopis daný k dispozícii tretej strane, Jobrapido sa vynasnaží uľahčiť spárovanie žiadostí o miesto s ponukami miest tým, že vytvorí priamy kontakt medzi potenciálnymi pracovníkmi a firmami. V takýchto aktivitách Jobrapido funguje ako pracovná agentúra, pracujúca za platných podmienok, potom čo táto jej činnosť bola schválená príslušnými úradmi.
Pri prihlasovaný do služby upozorňujúcej na dostupnosť pracovných miest používateľ poskytne svoju emailovú adresu a preberá tak zodpovednosť za overenie totožnosti, ktorú obsahuje súbor cookie spoločnosti Jobrapido. Tento súbor cookie ostáva aktívny a automaticky rozpoznáva používateľov prehliadač, kým sa neklikne na ikonu Odhlásenia pri výstupu, čím sa za bráni automatickej identifikácii pri nasledujúcej návšteve.

4. Autorské práva

Obchodná značka „Jobrapido“, všetky obchodné značky, obrazové aj iné, ako aj všetky znaky, komerčné názvy, obchodné značky služieb, nominatívne obchodné značky, ilustrácie, obrázky a logá, zobrazované na webovej lokalite sú a ostávajú výlučným vlastníctvom spoločnosti Jobrapido a vlastníkov ňou udelených licencií a sú chránené príslušnými zákonmi o obchodných značkách a platnými medzinárodnými dohodami.
Obrázky, texty a charakteristické značky (ako obchodné značky, názvy domén a pod.) tretích strán, zobrazovaných na webovej lokalite sú majetkom príslušných držiteľov a sú použité výlučne pre vyznačenie autorstva oznamu.

5. Jurisdikcia

Táto dohoda je, okrem výnimiek na základe platných nariadení na ochranu spotrebiteľov, podlieha talianskym zákonom, pričom výlučné právo jurisdikcie má súd v Miláne.

6. Úprava uvedených podmienok služby

Spoločnosť Jobrapido si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť podmienky poskytovania tejto služby a upovedomiť o tom používateľov ich zverejnením na webovej lokalite.
Ak používateľ pokračuje v používaní služby po uverejnení daného oznamu, akceptuje tým bez výhrady nové podmienky poskytovania služby.

7. Definície

Oznam
Zverejnenie ponuky práce, dostupné cez webovú lokalitu, priamo na lokalite spoločnosti Jobrapido alebo automaticky získaný rovnaký oznam na lokalite tretích strán, z ktorých Jobrapido publikuje stručný obsah.

Inzerent
Subjekt zverejňujúci oznamy na webovej lokalite Jobrapido.

Služba
Služba vytvárania prepojení medzi ponukami práce, ich zverejnením, ich vizualizácia na webovej lokalite a prípadne oznámenie cestou emailovej správy.

Podmienky poskytovania služby
Tu uvedené všeobecné podmienky poskytovania služby.

Osobné údaje
Všetky informácie fyzických osôb, ktoré sú alebo môžu byť identifikované, aj nepriamo použitím akejkoľvek inej informácie, vrátane rodného čísla.

Predmet dát
Akákoľvek fyzická osoba, ktorej údaje sa spracovávajú

Webová lokalita alebo lokalita
Jobrapido, vyhľadávací nástroj pre zverejnenie ponúk práce, umiestnený v rôznych krajinách sveta a identifikovaný webovou lokalitou jobrapido.com.

Kontrolór údajov
Fyzická alebo právnická osoba, verejná správa, právny subjekt, asociácia či iná entita, oprávnená, tiež spoločne s iným kontrolórom dát, určiť účely a metódy spracovania osobných údajov a príslušné prostriedky, vrátane bezpečnostných opatrení, súvisiacich s prácou na a používaním tejto webovej lokality.

Používateľ
Subjekt využívajúci služby a produkty, ponúkané na webovej lokalite.